İdrar, dışkı, boğaz, genital bölge, yara, apse, operasyon materyalleri gibi vücut bölgelerinden elde edilen sürüntüler, alınan akıntılar ya da doku parçalarında boyasız-boyalı inceleme, patojenlerin  sevdikleri besi yerlerine yapılan ekimler ve/veya antijenik yapılarına yönelik testlerle  bakteri, virüs, parazit gibi patojenlerin varlıkları ispat edilmektedir. Böylece hastalıkların tanısı kesinleştirilmektedir.  

Antibiyogram (antibiyotik duyarlılık testleri) ise enfeksiyona yol açan bakterinin hangi antibiyotiklere duyarlı olduğunun laboratuvar ortamında test edilmesidir. Antibiyogram testinin yapılabilmesi için öncelikle enfeksiyona neden olan bakterinin bir kültür ortamında üretilmesi gerekmektedir. Eğer doktorunuz idrar yolları enfeksiyonundan şüpheleniyorsa önce sizden idrar kültürü yaptırmanızı ister. İdrar kültüründe bakteri ürerse, o zaman bu bakteriye karşı hangi antibiyotiklerin duyarlı olduğunu belirlemek için antibiyogram testi yapılır. Antibiyogram testi yapılırken birkaç yöntem vardır. Birçok laboratuvarda disk yöntemi (Kirby Bauer disk diffusion testi) kullanılmaktadır. Bu yöntemde antibiyotik emdirilmiş disklerin plak besi yerlerinde bakteri kolonilerinin üremesini durdurup durdurmadığına bakılır. Sonuçlar analiz edilir. Bakterinin laboratuvar koşullarında  hangi antibiyotiğe duyarlı hangisine dirençli olduğu anlaşılır.  Antibiyotik tedavisine başlamadan önce doktorunuzun önereceği ilacın bakteriye etkili olup olmayacağının bilinmesi tedavinin başarısını arttıracaktır.

 

Bu test aynı zamanda gereksiz ve/veya yanlış antibiyotik kullanımını da azaltarak, dirençli bakterilerin çoğalmasını önleyecektir.