Yaklaşık 1 yıl süreyle düzenli ilişkiye rağmen çocuk sahibi olamamış çiftler için kısırlık tanısı konmalı ve tedaviye başlanılmalıdır. Gebeliğe engel olan etkeni belirlemek için kadına birtakım testler uygulanırken, erkek kısırlığını tespit etmek için yapılacak en önemli test spermiyogramdır.

Spermiyogram testi; sperm sayısını, hareket kabiliyetlerini, morfolojisini (büyüklüğünü ve şeklini), ejaküle edilen numunenin hacmini ve kıvamını doğru bir şekilde ölçen analizdir.

Spermiyogram, 3-5 günlük cinsel perhiz sonrası yapılmalıdır. Spermlerin üç ayda bir kez yenilenebileceği ve özelliklerinin değişebileceği göz önüne alındığında, sperm kalitesini tahmin etmek ve doğru sonuca ulaşmak için üç aylık bir süre boyunca en az iki ya da üç  sperm analizi yapılmalıdır. Enfeksiyonlar, sıcaklık, yaşam tarzı, kullanılan ilaçlar ve daha birçok faktör;  sperm özellikleri üzerinde olumsuz etki oluşturabilmektedir.

Spermiyogram testi sonucunda, hacim, içerik, sperm sayısı, motilitesi (hareketlilik), morfolojisi (şekli), pH (asit-baz dengesi) değeri gibi nitel ve nicel birçok özellik belirlenmektedir.  Sağlıklı, hareketli olmayan spermler, mikroenjeksiyon yöntemiyle doğrudan yumurta içine aktarılarak başarılı hamilelikler elde edilebilir. Spermin pH’ı normal durumlarda 7.2 ila 7.8 arasıdır. pH’daki değişiklikler, spermlerdeki işlev bozukluğunu yansıtabilir.

Laboratuvarımızda sperm morfolojisi Kruger kriterlerine göre değerlendirilmektedir.

Spermiyogram testi ile elde edilen sonuçlar mutlaka bir uzman tarafından yorumlanmalıdır. Spermiyogram sonrası bazen hiçbir yardımcı üreme tedavisine gerek duyulmazken, bazen de tüp bebek tedavisi gibi seçeneklere başvurulabilir.

Laboratuvarımızda sperm vermek için uygun ortamımız bulunmaktadır.