BİYOKİMYA
MİKRO BİYOLOJİ
ELEKTROFOREZLER
HEMATOLOJİ
SEROLOJİ
İDRAR TETKİKLERİ
ROMATİZMA TESTLERİ
HORMONLAR
TÜMOR MARKER
GAITA TETKİKLERİ
İLAÇ DÜZEYİ
DİĞER TETKİKLER
Formun işaretlenmiş hali fiziksel olarak mevcutsa lütfen fotoğraf halinde yükleyin.