Mycoplasma ve Ureaplasma yaşadığı bilinen en küçük tek hücreli canlılardır. Mikroorganizmaların içinde bunları farklı kılan en büyük özellik hücre duvarlarının olmamasıdır. Bu özellikleri onlara antibiyotiklerin birçoğuna karşı direnç göstermelerini sağlar. Hücre duvarlarının olmamasından dolayı mikrobiyolojik incelemelerde sıklıkla kullanılan gram boyama incelemesi bu mikroorganizmalarda uygulanmaz.

Tespit edilen 15’ten fazla türü olsa da özellikle üç tanesi insanlar için önemlidir. Bunlar M.pneumoniae, Mhominis ve U.urealyticum’dur. M.hominis ile u.urealyticum adlı türleri üretral hastalıklara sebebiyet verirken, M.pneumoniae zatürre hastalığına sebep olmaktadır. Hücre duvarlarının olmamasının dışındaçok küçük boyutlarının olması ve genetik materyal yönünden zayıf olmaları diğer mikroorganizmaların tespitinde kullanılan mikrobiyolojik yöntemlerle tespitini olanaksız kılmaktadır. Sadece mycoplasma ve ureaplasma varlığını tespit edebilmek için özel çalışmalarak yapılarak sonuç elde edilir.

Mycoplasma ve Ureaplasma bulaşma ve korunma

Mycoplasma ve Ureaplasma cinsel yolla bulaşan bir hastalık olduğundan özellikle çok eşli cinsel yaşamı tercih eden kişilerin korunmasız ilişkilerden sakınması gerekmektedir. İlişki sırasında genital bölgelerde açık yaraların olması bu bakterinin enfekte olma ihtimalini yükseltmektedir. Mycoplasma ve Ureaplasma gibi bakteriler cinsel yolla bulaşan hastalıklar olduğundan şüpheli cinsel ilişkilerden uzak durmalı ve tek eşli cinsel yaşam tercih edilmelidir. Prezervatif kullanımı enfeksiyon riskini azaltsa datam koruma sağlayamadığı durumlarda görülmektedir.

Mycoplasma ve Ureaplasma Tedavisi

Bu enfeksiyona tanı koyabilmek için hastalardan kültür için örnek almak gerekmektedir. Vajinal veya servikal kültür yapılarak doğru sonuç elde edilebilir. Bu enfeksiyonun tespit edilebilmesi için antijen veya antikor araştıran yöntemlerde mevcuttur. Mevcut hücre duvarsız yapısı nedeni ile antibiyotiklerin birçoğuna karşı direnç gösterdiğinden genellikle azitromsin içerikli antibiyotikler ile tedavi edilmektedir. Azitromisin ile tedaviye cevap alınamadığı durumlarda moksifloksasinin, levofaksasin veya metronidazolun kullanarak tedaviye destek verilebilir. İlaç tedavisinden yaklaşık yedi gün sonra test tekrarlanarak kontrol edilmelidir. Şikayetler tamamen yok olsa da bakteri varlığını devam etitiriyor olabilir.

Bizi Arayın