İçindekiler 

Erkek Check-Up Nedir?

Standart Erkek Check-Up ile Kapsamlı Erkek Check-Up Arasındaki Farklar Nedir?

Standart Erkek Check-Up (34 Test)

Kapsamlı Erkek Check-Up (51 Test)

Erkek Check-Up Hangi Yaş Grupları Yaptırmalıdır?

Erkek Check-Up Yaptırma Sıklığı Ne Olmalıdır?

Erkek Check-Up Fiyatları Nedir?

Check-Up Öncesi Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Erkek Check-Up Nedir?

Erken teşhis, hayatınızı kurtarabilir.

Hastalıkların erken teşhis edilmesi ve uzun ve kaliteli bir yaşam sürmek için düzenli sağlık kontrolünden geçilmesi gerekir. 

Erkek Check-up testleri genel sağlık durumu değerlendirilmesi için standart olarak hazırlanabildiği gibi, yaşa ve kişinin özel sağlık durumuna göre kapsamlı şekilde de hazırlanabilir. Bu test içerikleri hekimin ya da sağlık kuruluşunun bakış açısına göre değişebilir. 

Standart Erkek Check-Up ile Kapsamlı Erkek Check-Up Arasındaki Farklar Nedir?

Erkek sağlığı kontrolü için standart hazırlanmış Check-up paketleri genel sağlık durumunu kontrol ederken, kapsamlı Check-up paketleri ise daha detaylı ve kapsamlı testleri içerir. 

Standart paketlerde genellikle, Tam kan sayımı, glukoz, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri ve idrar testi yer alırken, kapsamlı paketlerde hormon testleri, kolesterol testleri, kanser tarama testleri de yer alır. 

Kapsamlı testler erken teşhis için önemlidir. Bunun yanında standart paketlere göre daha detaylı olduğundan daha pahalı testleri içerir. 

Standart Erkek Check-Up (34 Test)

Standart Erkek check-up için önerilen laboratuvar testleri isimleri şu şekildedir;

 1. Tam Kan Sayımı: Anemi (kansızlık), enfeksiyonlar ve diğer kan hücresi problemlerini değerlendirir. Hemoglobin ve hematokrit seviyeleri gibi parametreler önemlidir. 
 2. Kan Şekeri (Açlık Glukoz, Ha1C, Açlık İnsülin, Homa-IR, Tokluk 2 Saat İnsülin) Testi: Diyabet (şeker hastalığı) riskini değerlendirir. Yüksek kan şekeri düzeyleri kalp hastalığı ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir.
 3. Lipid Profili (Total, HDL, LDL Kolesterol, Trigliserid): Kolesterol seviyelerini ölçerek kalp hastalığı riskini değerlendirir. Yüksek kolesterol seviyeleri damar tıkanıklığına ve kalp krizi riskine neden olabilir. 
 4. Karaciğer Fonksiyon Testleri (ALT, AST, GGT,Total Bilirubin, Direkt Bilirubin, ALP, Albumin, INR):  Bu testler karaciğer yağlanması olup olmadığını  ortaya koymak, obezite ve tip 2 diyabet risk faktörleri değerlendirmek ve karaciğer kanserini tespit etmek için önemlidir.
 5. Böbrek Fonksiyon Testleri (Üre, Bun, Kreatinin, Ürik Asit, GFR): Böbrek fonksiyonlarını değerlendirir. Kreatinin, üre, elektrolitler gibi parametreler böbrek sağlığını gösterir.
 6. Tiroid Fonksiyon Testleri (TSH, T3, T4): Tiroid bezinin fonksiyonunu değerlendirir. Tiroid sorunları birçok sağlık problemine yol açabilir.
 7. Vitaminler (B12 ve D3 Vitamini, Folik Asit, Çinko): D vitamini, kemik sağlığı ve bağışıklık sistemi için önemlidir. Düşük D vitamini seviyeleri kemik erimesi riskini artırabilir. B12 vitamini eksikliği kansızlığa ve sinir hasarına yol açabilir. Folik asitin sperm üretimi ve özellikle genel sağlığı durumu üzerinde etkisi vardır. Çinkonun cilt sağlığı, sperm üretimi ve hormonel denge üzerinde etkisi vardır. Çinko ekskiliği cinsek isteksizliğe yol açabilir.  
 8. İdrar Tahlili: Böbrek fonksiyonlarını, idrar yolu enfeksiyonlarını ve diğer sağlık sorunlarını değerlendirir.
 9. Total ve Serbest PSA (Prostat Spesifik Antijen) Testi: Prostat sağlığını değerlendirmek için kullanılır. PSA seviyelerindeki değişiklikler prostat kanseri riskini gösterebilir. (Özellikle 50 yaş üzeri için)
 10. Dışkıda Gizli Kan Testi: Kolorektal kanser taraması için bağırsak kanamalarını değerlendirir.  (Özellikle 50 yaş üzeri için)

Kapsamlı Erkek Check-Up (51 Test)

Kapsamlı erkek check-up için önerilen laboratuvar testleri isimleri şu şekildedir;

 1. Tam Kan Sayımı: Anemi (kansızlık), enfeksiyonlar ve diğer kan hücresi problemlerini değerlendirir. Hemoglobin ve hematokrit seviyeleri gibi parametreler önemlidir. 
 2. Demir Değerleri (Demir, Demir Bağlama Kapasitesi, Ferritin): Demir eksikliği anemi (kansızlık) hastalığına sebep olabilir. Demir seviyeleri düzenli olarak kontrol edilmelidir.
 3. Kan Şekeri (Açlık Glukoz, Ha1C, Açlık İnsülin, Homa-IR, Tokluk 2 Saat İnsülin) Testi: Diyabet (şeker hastalığı) riskini değerlendirir. Yüksek kan şekeri düzeyleri kalp hastalığı ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir.
 4. Lipid Profili (Total, HDL, LDL Kolesterol, Trigliserid): Kolesterol seviyelerini ölçerek kalp hastalığı riskini değerlendirir. Yüksek kolesterol seviyeleri damar tıkanıklığına ve kalp krizi riskine neden olabilir. 
 5. Karaciğer Fonksiyon Testleri (ALT, AST, GGT,Total Bilirubin, Direkt Bilirubin, ALP, Albumin, INR):  Bu testler karaciğer yağlanması olup olmadığını  ortaya koymak, obezite ve tip 2 diyabet risk faktörleri değerlendirmek ve karaciğer kanserini tespit etmek için önemlidir. 
 6. Böbrek Fonksiyon Testleri (Üre, Bun, Kreatinin, Ürik Asit, GFR): Böbrek fonksiyonlarını değerlendirir. Kreatinin, üre, elektrolitler gibi parametreler böbrek sağlığını gösterir.
 7. Tiroid Fonksiyon Testleri (TSH, T3, T4): Tiroid bezinin fonksiyonunu değerlendirir. Tiroid sorunları birçok sağlık problemine yol açabilir.
 8. Hormon Testleri (Prolaktin, FSH, LH, Testesteron, Kortizol): Bu hormonlar erkek sağlığı için önemlidir. Düşük testosteron cinsel isteğin ve fonksiyonun azalmasına, kas kütlesinin küçülmesine ve enerji seviyesinin düşmesine sebep olabilir. LH Hormonu testosteron üretimini uyarır. FSH Hormonu sperm üretimini etkiler. Yüksek prolaktin seviyesi ise sperm üretiminde ve cinsel istekte azalmaya sebep olabilir. 
 9. Elektrolit Paneli (Kalsiyum, Magnezyum, Potasyum, Sodyum, Klor): Elektrolit dengesini değerlendirir. Vücutta dengeli elektrolit seviyeleri sinir, kas ve kalp fonksiyonları için önemlidir.
 10. Kanser Tarama Testleri (Total ve Serbest PSA, CEA, CA 19-9, AFP): PSA testi prostat kanseri riskini tespit ederken, CA 19-9 pankreas ve bazı sindirim sistemi kanserlerini tespit etmek için kullanılır. AFP testis ve karaciğer kanseri tanısı riskini değerlendirirken, CEA kolon ve rektum kanserleri tanısında kullanılan bir testtir. 
 11. Vitaminler (B12 ve D3 Vitamini, Folik Asit, Çinko): D vitamini, kemik sağlığı ve bağışıklık sistemi için önemlidir. Düşük D vitamini seviyeleri kemik erimesi riskini artırabilir. B12 vitamini eksikliği kansızlığa ve sinir hasarına yol açabilir. Folik asitin sperm üretimi ve özellikle genel sağlığı durumu üzerinde etkisi vardır. Çinkonun cilt sağlığı, sperm üretimi ve hormonel denge üzerinde etkisi vardır. Çinko ekskiliği cinsek isteksizliğe yol açabilir.  
 12. CRP: Yüksek CRP seviyeleri, kalp hastalığı, romatoid artrit, enfeksiyonlar veya diğer iltihabi durumların bir işareti olabilir. Özellikle kalp hastalığı riskini değerlendirmek veya iltihabi durumların varlığını belirlemek için önemlidir.
 13. İdrar Tahlili: Böbrek fonksiyonlarını, idrar yolu enfeksiyonlarını ve diğer sağlık sorunlarını değerlendirir.
 14. Dışkıda Gizli Kan Testi: Kolorektal kanser taraması için bağırsak kanamalarını değerlendirir.  (Özellikle 50 yaş üzeri için)

Erkek Check-Up Hangi Yaş Grubu Yaptırmalıdır?

Kapsamlı erkek sağlığı tarama testlerinin yaşlara göre yaptırılma sıklığı, genellikle belirli yaş grupları için önerilen standart tıbbi yönergeler ve kılavuzlara göre belirlenir. Her erkeğin sağlık durumu, yaşam tarzı ve risk faktörleri farklı olduğu için, belirli testlerin ne sıklıkla yapılması gerektiği kişisel sağlık geçmişi, aile öyküsü ve sağlık uzmanıyla yapılan değerlendirmeye dayanır. 

Aşağıda genel bir rehber sunulmuş olsa da bireysel önerileri bir sağlık uzmanıyla görüşerek almak önemlidir. 

20-39 Yaş Arası Erkekler: 4-6 yılda bir Kolesterol Seviyeleri, 3 yılda bir açlık kan şekerini, yılda bir tam kan sayımını değerlendirmelidir. Fakat risk faktörlerine göre test çeşidi ve sıklığı artabilir. Örneğin obezite ve diyabet riski olanlar daha sık test yaptırmalıdır. 

40-49 Yaş Arası Erkekler:  Bu yaş gurunundaki erkekler yukarıdaki testlere ek olarak yılda bir Prostat kanseri riski için  PSA testi, Kolon Kanseri riskine karşı dışkıda gizli kan baktırmalıdır. 

50-64 Yaş Arası Erkekler: Bu yaş grubundaki erkekler yukarıdaki testlere ek olarak  Kalp ve Damar Sağlığı Değerlendirmesi için EKG, Ekokardiyografi gibi testler, Osteoporoz Taraması (kemik yoğunluğu ölçümü) yaptırmalıdır. 

65 Yaş ve Üzeri Erkekler:  Bağışıklama ve İmmünizasyon Kontrolü, Grip aşısı, zatürree aşısı gibi aşılar, Alzheimer ve Demans Değerlendirmesi, Bilişsel testler, beyin görüntüleme yöntemleri yapılalıdır. 

Erkek Check-Up Yaptırma Sıklığı Ne Olmalıdır?

Yukarıdaki öneriler genel bir rehberdir ve her bireyin sağlık durumu ve risk faktörleri farklı olabilir. Dolayısıyla, en uygun testlerin türü ve sıklığı için bir sağlık uzmanı ile birebir görüşmek önemlidir. Sağlık uzmanı, kişisel sağlık geçmişinizi değerlendirecek ve yaşınıza, cinsiyetinize ve sağlık durumunuza özgü en iyi tarama planını önerecektir. Ayrıca, sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarının sürdürülmesi ve düzenli doktor kontrollerinin yapılması da erkeklerin sağlığını korumak ve hastalıkları erken teşhis etmek için önemlidir.

Erkek Check-Up Fiyatları Nedir?

Check-Up test fiyatları sürekli değişiklik göstermektedir. Son fiyatı öğrenmek için çağrı merkezimizi arayabilir ya da whatsapp  üzerinden iletişime geçebilirsiniz. 

Check-Up Öncesi Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Check-up sağlık kontrolünde 12 saat aç karnına kan testlerini vermeniz yeterlidir. Bunun dışında herhangi bir ön hazırlık gerekmemektedir.