Evlilik Öncesi Testleri

Evlilik öncesi testleri ile evlilik hazırlığındaki çiftler bazı bulaşıcı ve kalıtsal hastalıklar hakkında bilgi sahibi olarak gelecekte yaşanabilecek sağlık sorunlarının önüne geçmiş olurlar. Bu testleri yaptırarak rapor almak aynı zamanda yasal bir zorunluluktur. Evlenecek olan kişiler sağlıklı görülebilir. Ancak belirlenmemiş sağlık sorunları olabileceği gibi, bulaşıcı ya da genetik hastalıkların gizli bir taşıyıcısı da olabilir. Yapılacak testler ile evlilik öncesinde eş adayları farkındalık kazanacak, üreme yetenekleri ve buna mani olabilecek durumlar hakkında bilgi edinilebilecek ve gerekli önlemler alınıp, tedaviler başlatılabilecektir.

Ülkemizde akraba evliliklerinin fazla olması özellikle de bu evliliklerinin büyük çoğunluğunun birinci derece akrabalar arasında olması nedeniyle yeni hasta bireylerin doğumunun engellenebilmesi için evlilik öncesi tarama testleri önem taşımaktadır. Bununla beraber son yıllarda ciddi bir tehdit olan cinsel yolla bulaşan hastalıkların evlilik öncesi çiftler tarafından bilinmesinde yarar vardır. Yasal Gerekçesi Türk Medeni Kanunu’nun 136. maddesi gereği, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 122, 123 ve 124. maddelerinde belirtilen çiftlerin evlenmeye engel hastalığı bulunmadığını gösterir testleri yaptırması gerekmektedir.

 

Evlilik öncesi testleri ile eş adayları özellikle de cinsel yolla bulaşan hastalıkların tehlikeli olanları hakkında bilgi sahibi olabilir.

Evlilik öncesi testleri nelerdir?

 • Kan Grubu ile kan uyuşmazlığı
 • Hemogram ile anemi
 • HBsAg testi ile Hepatit B virüsü
 • Anti-HCV testi Hepatit C virüsü
 • VDRL testi ile Siphilis
 • HIV testi ile Aids
 • Hemoglobin Elektroforezi testiyle de Akdeniz Anemisi hakkında bilgi sahibi olunabilir.
 

Evlenecek çiftlerin Kan tahlilleri ve Akciğer Filmleri ile bağlı oldukları yetkili Aile Sağlığı Merkezlerindeki doktorlarına başvurup “evlenmelerinde sakınca yoktur” şeklinde “Rapor” alarak nikah memurluğuna ibraz edeceklerdir.

Evlilik öncesi testlerine son olarak Hemoglobin Elektroforezi eklenmiştir. Evlenecek kadının elli yaş üzerinde olması veya cerrahi menopoz olduğu raporla tespit edilmesi halinde Hemoglobin Elektroforezi yapılmasına gerek yoktur. Evlilik öncesi testlerinin yapılması ve raporla tespit edilmesi yasal bir zorunluluktur.

Kan Grubu testi ise anne ile baba adayının çocuk sahibi olmak istediklerinde yaşayacakları uyuşmazlık sorununu önceden tespi etmek için yapılır. Kan uyuşmazlığı Rh faktörü ile ilgilidir.
Evlilik öncesi testleri ile kan uyuşmazlığı tespit edilebilir.

 • Kadın Rh pozitif, erkek Rh negatif uyuşmazlık yoktur.
 • Kadın Rh pozitif, erkek Rh pozitif uyuşmazlık yoktur.
 • Kadın Rh negatif, erkek Rh negatif uyuşmazlık yoktur.
 • Kan uyuşmazlığı sadece kadının Rh negatif olup erkeğin de Rh pozitif olduğu durumlarda gerçekleşir.
Evlilik öncesi testleri ile kan uyuşmazlığı tespit edilirse gebelik öncesi ve başlangıcında ortaya çıkacak olumsuz durumların önüne geçilmesi sağlanır. Detaylı bilgi sahibi olmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Bizi Arayın