Torch testleri hamilelik esnasında bebeğe geçerek ona zarar verebilecek olan mikropların tespiti için yapılmaktadır. Gebelik sırasında geçirildiğinde düşük veya anomaliye neden olabilen enfeksiyonlardır. Bunların daha önce geçirilip geçirilmediği, gebelik sırasında geçiriliyor olup olmadığı veya hiç karşılaşılmadığı saptanır. Daha önce geçirilip bağışıklık saptanmış ise endişeye gerek yoktur. Bu enfeksiyonlar geçirilmemiş ise gebelik sırasında dikkatli olması hastaya söylenir. Bu testler ya gebeliğin oluşmasından önceki hazırlık döneminde ya da gebeliğin ilk üç ayında yapılır. TORCH kelimesindeki her bir harf, birer mikrobu temsil etmektedir.

T harfi Toksoplazma isimli mikrobu temsil eder. Anne adayı tarafından çiğ et veya kedi pisliği değmiş ve iyi temizlenmemiş gıdaların yenmesi yoluyla ağızdan alınan mikrobik bir hastalıktır. Ege bölgesinde yaşayan insanların yarısından fazlası bu mikropla karşılaşmıştır. Bunun ana sebebi çiğ köfte yeme alışkanlığıdır. Anne adaylarına çiğ et yenilmemesi, meyve sebzelerin iyi yıkanması ve kedilerden uzak durulması öğütlenir. Hamilelik öncesi yapılacak tarama testleri ile hastalığın geçirilmiş olduğu saptanırsa bu hamilelikte bir soruna yol açmaz. Fakat hastalığın henüz aktif halde olduğu saptanırsa hamileliğin tedavi boyunca ertelenmesi istenir. Çünkü aktif enfeksiyon düşüğe yol açabilir.

O harfinin torch içinde olmasının nedeni other kelimesidir. Sakatlıklara neden olabilen diğer mikropları temsil eder. Kabakulak, çocuk felci, su çiçeği, bel soğukluğu ve kızıl hastalığına yol açan mikroplar bu harf ile temsil edilir.

R harfi rubella yani kızamıkçık demektir. Çocukluk hastalıklarından olan rubella, toplumun büyük kısmı farkına varmadan geçirilir. Bu hastalık hamilelik sırasında büyük tehlikeler oluşturur. Gebeliğin ilk üç ayında bu mikrobun anne adayına bulaşması büyük bir oranda sakatlığa veya düşüğe neden olur. Bu mikrop bölgemizde çok yaygın olup bireylerin tamamına yakını çocuklukta geçirir. Önlem olarak hamilelik öncesi kanda rubellanın geçirilip geçirilmediğini gösteren testlere bakılmalı, geçirilmemişse mutlaka aşısı yaptırılmalıdır. Aşı canlı aşı olduğundan, yapılması durumunda üç ay hamile kalınmaması gerekir. Geçirilmiş enfeksiyonun tekrarlama olasılığı yoktur ve hastalık aktif olmadıkça bebekte sorun yaratmaz.

C harfi Sitomegalovirus denen bir mikrobu temsil eder. Ege bölgesinde yaşayan doğurganlık çağındaki kadınların yaklaşık yarısı bu mikroba karşı bağışıklık kazanmış durumdadır. Bu virüs fetusta anomali yapabilir. Bazen hiç belirti de vermeyebilir. Hamilelik öncesi kan testleri ile araştırılması önemlidir. Hastalıkla geçmişte karşılaşılmış olsa da dahi tekrarlayabileceğinden ultrason taramalarında şüphe oluşursa tarama testlerinin tekrarlanması gerekmektedir.

H harfinin Torch kelimesinde yer almasının sebebi Herpes Simpleks tip 2 mikrobudur. Genital lezyonların oluşmasına yol açar. Bu lezyonlarda aktif enfeksiyon varlığı tespit edilir ise sezaryen gerektirir. HSV taramasının hamilelik öncesi yapılması önerilir. Ancak bu mümkün olmamışsa vakit kaybetmeden bakılması gerekir. Çünkü bu virüsün küçük bir olasılıkla da olsa plasenta yoluyla bebeğe geçmesi mümkündür. Ultrason taramalarında da ayrıca bulguların dikkatli değerlendirilmesi önem taşır.  Ülkemizde yaygın bir şekilde görülmemektedir.

TORCH Paneli Testleri

  • Toxoplazma IgG Antikoru
  • Toxoplazma IgM Antikoru
  • Rubella IgG Antikoru
  • Rubella IgM Antikoru
  • MikroalbumiCytomegalovirus(CMV) IgG Antikoru
  • MikroalbumiCytomegalovirus(CMV) Igm Antikoru
  • Herpes Simplex Virus(HSV) Tip II IgG Antikoru
  • Herpes Simplex Virus(HSV) Tip II IgM Antikoru