Hepatit A Nedir?

Hepatit A, Hepatit A virüsünün (HAV) neden olduğu, karaciğerin iltihaplanmasıyla karakterize edilen
bulaşıcı bir hastalıktır. HAV genellikle kontamine gıda veya su yoluyla ya da enfekte bir kişiyle yakın
temas sonucu bulaşır. Hepatit A, dünya genelinde yaygındır ve özellikle hijyen koşullarının yetersiz
olduğu bölgelerde sıkça görülür.
Hepatit A, hijyenik koşulların iyileştirilmesi, aşılanma ve enfekte kişilerle temasın önlenmesiyle büyük
ölçüde kontrol altına alınabilir. Erken teşhis ve uygun yönetim, hastalığın yayılmasını ve
komplikasyonlarını önlemek için kritik öneme sahiptir.

Hangi Testler Yapılır?

Hepatit A teşhisi için yapılan başlıca testler şunlardır:
1. Anti-HAV IgM: Bu test, akut Hepatit A enfeksiyonunu doğrulamak için kullanılır. Pozitif sonuç,
kişinin yakın zamanda HAV ile enfekte olduğunu gösterir ve enfeksiyonun bulaşıcı evresinde olduğunu
belirtir.
2. Anti-HAV IgG: Bu test, kişinin geçmişte Hepatit A enfeksiyonu geçirdiğini veya aşılandığını ve
bağışıklık geliştirdiğini gösterir. Pozitif sonuç, kişinin HAV'a karşı koruma altında olduğunu ifade eder.
3. Karaciğer Fonksiyon Testleri: (ALT, AST, ALP, GGT, BİLİRUBİNLER) Bu testler, karaciğer hasarının
derecesini ve hastalığın seyrini izlemek için kullanılır. Yüksek AST, ALT ve bilirubin seviyeleri,
karaciğerin etkilenmiş olduğunu ve iltihaplanma olduğunu gösterir.

Hepatit A Belirtileri Nelerdir?

Hepatit A belirtileri genellikle hafif ile orta şiddet arasında değişir ve şunları içerir:
– Ateş
– Yorgunluk
– İştah kaybı
– Mide bulantısı ve kusma
– Karın ağrısı, özellikle sağ üst kadranda
– Koyu renkli idrar
– Açık renkli dışkı
– Sarılık (cilt ve gözlerde sararma)