İş Sağlığı ve Portör Tarama

İşe giriş sırasında istenebilecek testler çok kısa sürede sonuçlandırılmaktadır.

İşe giriş muayeneleri kapsamında;

 • Portör Tarama (Burun-Boğaz-Dışkı Kültürü, Parazit İnceleme)
 • Akciğer Grafisi (Çamlıca Görüntüleme Merkezi tarafından)
 • Solunum Fonksiyon Testi (SFT)
 • Odyometri (İşitme Testi)
 • Görme muayenesi
 • Tam kan sayımı
 • ALT, AST gibi karaciğer fonksiyon testleri
 • Böbrek fonksiyon testleri
 • Kan şekeri
 • İdrar analizi
 • Hepatit B
 • Hepatit C
 • AIDS
 • Uyuşturucu kullanımı (idrardan)
 • Toksik-ağır metallerin (kurşun, civa vb) kan ve idrarda varlığı gibi işe özel incelemeler yapılabilmektedir.

Bilindiği gibi kişilerin işe ilk girişte ve her 3 ayda bir işyeri hekimine muayene olması ve isteyeceği laboratuvar tetkiklerini yaptırması yasa gereği olmasının yanı sıra toplum sağlığının korunması açısından da önemlidir.

Gıda ile ilgili işlerde ve sıhhi müesseselerde  çalışanların akciğer grafisi çekilerek aktif tüberküloz açısından taranmaktadır. Dışkı örneklerinde ise parazit, kist ve yumurtalarıyla, dizanteri ve tifo etkenlerinin varlığı, burun ve boğaz kültürlerinde gıda zehirlenmelerine yol açabilen Staphylococcus aureus bakterisi araştırılmaktadır.

Görüntüleme tetkikleri Çamlıca Görüntüleme Merkezi, Özel Marmara Tıp Merkezi ve IDK Danışmanlık gibi çözüm ortaklarımızın işbirliği ile yapılmaktadır.

Testler ve uygulama hakkında daha detaylı bilgi almak ve irtibat için 0216 414 44 55 veya 0533 092 27 96 numaralı telefondan kurumsal iletişim sorumlumuz Eser Akça ile görüşebilir veya invitro@invitro.com.tr adresine mail yazabilirsiniz.

Portör Tarama

Portör bir başka deyişle taşıyıcılar, hastalığı bulaştırabilme özelliğinde olan, ancak kendileri hastalık belirtileri göstermeyen kişilerdir. Portör testi özellikle gıda sektöründe çalışan bireyler tarafından en az üç ayda bir düzenli olarak yaptırılmalıdır.

 

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2005/9 sayılı genelgesi gereğince yaptırılması istenilen portör testleri şunlardır ;  

 

 • Burun Kültürü: Stafilokok adı verilen bakterilerin tespit edilmesi için yapılmaktadır. Bu bakteriler direnç kaybına yol açarak birçok hastalığa yol açarlar. Gıda sektöründe çalışanların vücut temizliğine önem vermemesi ve üretim yerindeki hijyen azlığı bu bakterinin üretilen gıdalara geçmesine sebep olur.

 • Boğaz kültürü: Streptokok adı verilen bakteriler incelenir. Yüksek ateş, boğazda ağrı gibi belirtiler gösterir. Diş çürüklerine, kalp rahatsızlıklarına vb.. yol açabilir.

 • Dışkı Kültürü: Dışkıda bağırsak enfeksiyonuna bağlı bakteriyel kökenli bir enfeksiyon olup olmadığının araştırılması için yapılmaktadır. Tifo ve dizanteri açısından incelenmektedir.

 • Dışkı Mikroskopisi: Dışkıda herhangi bir parazit veya parazit yumurtası olup olmadığı belirlenir. Parazit varlığında ateş, ishal gibi belirtiler olur.

 • Akciğer Grafisi: Tüberküloz ve akciğer rahatsızlıkları açısından incelenir.

Portör Tetkiklerinin Periyodu

 • En az yılda bir defa : Dışkı Kültürü, Boğaz Kültürü , Burun Kültürü, Akciğer Grafisi

 • En az 6 ayda bir defa : Dışkının Mikroskobik İncelenmesi